e Lustrum der NSAV 't Haasje

1979-2019

To Infinity and Beyond

Het is alweer 40 jaar geleden dat NSAV 't Haasje officieel werd opgericht. Dat moet natuurlijk gevierd worden! Alle Haasjes en oud-Haasjes en anderen die bij de vereniging betrokken zijn (geweest) zijn uitgenodigd. We hebben een spectaculair lustrumprogramma samengesteld, dus meld je snel aan.